حرف غ بالرقعه

.

2023-06-05
    وطن ع وتر سافر كندا